Spoření a investování

Spoření a investování

Proč si vybrat právě nás?

  • naše nabídka spořicích a investičních nástrojů je komplexní, počínaje otevřenými podílovými fondy investičních společností Conseq, Amundi, Atlantik, Generali Investment CEE, JT Banka a řady dalších, investičních certifikátů společnosti Cyrrus, bank, většiny stavebních spořitelem a konče zprostředkováním projede cenných kovů ve spolupráci s firmou IBIS.

To, že k zabezpečení životních cílů je zapotřebí mít peníze, ví asi každý. Jak ale docílit toho, aby se vaše peníze za rozumných podmínek zhodnocovaly, umí málokdo.

Z těchto důvodů naši poradci, než klientovi nabídnou konkrétní spořicí či investiční nástroj, pomáhají mu zorientovat se ve světě financí. Poradce vedeme k tomu, aby vás nepoučovali a jednali s vámi jako rovnocennými partnery. Lidé obvykle o investicích ledacos vědí, jen jim díky špatným zkušenostem a dezinformačním kampaním nerozumí a ani nemohou rozumět. Náš poradce plní roli finančního kouče, který klientovi hlavně pomáhá získané poznatky si přeuspořádat do logického celku.

Výhodou spolupráce s našimi poradci také je, že mohou pro vás svobodně vybírat produkty z rozsáhlé nabídky penzijních společností, otevřených podílových fondů, investičních certifikátů, bank či stavebních spořitelem a také vám mohou zprostředkovat nákup cenných kovů.

 

Doplňkové penzijní spoření

O důchodových pilířích slyšel snad každý. Zatímco první pilíř představuje státem garantovaný důchod, druhý byl zrušen, ve třetím pilíři českého důchodového systému najdeme penzijní připojištění a nově i tzv. doplňkové penzijní spoření. Funguje to tak, že si spoříte libovolnou částku a k tomu, co zaplatíte, dostáváte státní podporu (pokud si tedy ukládáte alespoň 300 Kč měsíčně). Maximální měsíční příspěvek státu je při měsíčních platbách 1 000 Kč a více 230 Kč. Příspěvek můžete získat také od svého zaměstnavatele v rámci firemních benefitů. Pro zaměstnavatele je díky daňovým úlevám příspěvek na penzijní spoření výhodnější než navýšení mzdy o stejnou částku.

Od roku 2017 můžete čerpat vyšší daňové úlevy. Za rok 2017 bude roční platba zaměstnavatele na smlouvu o penzijním připojištění, doplňkovém penzijním spoření a životním pojištění v úhrnu nejvýše 50 000 Kč (za rok 2016 je to 30 000 Kč) osvobozena od daně z příjmu fyzických osob, sociálního pojištění a zdravotního pojištění. Do limitu nebude z příspěvku na smlouvu odvádět žádné daně zaměstnavatel ani zaměstnanec. Od základu daně za rok 2017 bude rovněž možné odečíst až 24 000 Kč (za rok 2016 je to 12 000 Kč) z důvodu plateb na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření. Na maximální daňový odpočet v rozsahu 24 000 Kč a daňovou úsporu 3 600 Kč (24 000 Kč × 15 %) dosáhnou občané spořící měsíčně na svoji smlouvu o penzijním připojištění nebo doplňkovém penzijním spoření 3 000 Kč a více.

Co se děje s ukládanými penězi

Peníze, které si takto spoříte, spravují penzijní společnosti prostřednictvím účastnických fondů s různou investiční strategií. Vy sami si volíte, do jakého typu fondu budou vaše úspory investovat. Zda půjde o:

  • konzervativní fond s malou mírou rizika (rozkolísaností), ale také o to menším výnosem,
  • nebo vyvážený fond s vyšší kolísavostí a také vyšším výnosem, neboť fond zhodnocuje prostředky převážně v dluhopisech a částečně i v akciích,
  • nebo dynamický fond zaměřený především na akcie, kde lze dosáhnout ještě vyššího zhodnocení vložených peněz, ale míra rozkolísanosti strategie je nejvyšší.

Můžete také své peníze rozložit do všech fondů. Poměr, kolik prostředků kam poputuje, můžete v průběhu času měnit.

I když se penzijní spoření na první pohled zdá být pro klienta jednoznačně výhodné, je zapotřebí si uvědomit, že z těchto produktů nelze v případě potřeby vybírat prostředky, což v případě otevřeného podílového fondu není problém. Za nevýhodu může být považováno také to, že v době jednorázového čerpání částky nebo pravidelné renty může být cena investičního portfolia pro klienta nevýhodná, což lze v případě podílového fondu jednoduše vyřešit uplatněním metody „kup a drž,“ resp. posečkáním s čerpáním. Asi nejvýznamnějším rizikem penzijního spoření je nevyzpytatelnost politické situace. Může se stát, že nová vláda jiné politické reprezentace prosadí legislativní změny, které mohou značně oslabit tento nástroj.

Z tohoto důvodu je rozumné kromě penzijního spoření mít pro zabezpečení důchodu sjednány i jiné doplňkové produkty, zejména otevřené podílové fondy, popř. investiční životní pojištění, u něhož lze také čerpat daňové úlevy.

Co když máte uzavřeno původní penzijní připojištění

Možná patříte k těm bezmála pěti milionům Čechů, kteří vstoupili do třetího pilíře před rokem 2013 a uzavřeli tehdejší penzijní připojištění. Vaše peníze byly převedeny do transformovaných fondů, v nichž je stále poněkud nešťastně garantována návratnost vložených příspěvků. Tím, že na vašem účtu nesmí být zaznamenána ztráta, vaše vklady nelze investovat, což v praxi znamená, že se tyto peníze nezhodnocují. Z tohoto důvodu je rozumné raději zvolit rozkolísanější, ale zároveň výrazně výnosnější program a původní penzijní připojištění převést na formu doplňkového penzijního spoření.