Pojištění majetku

  • majetek.jpgNedílnou součástí komplexního finančního poradenství je pojištění majetku. Součástí majetkových pojistek je řada užitečných připojištění, např. občanské odpovědnosti za škody způsobené vašimi rodinnými příslušníky, pojištění právní ochrany apod.
  • To, zdali máte sjednanou kvalitní pojistku, bohužel poznáte až poté, kdy vám vyhoří byt nebo vás navštíví zloděj. Pojišťovny mají nejen rozdílný přístup k posuzování pojistných událostí, ale i rozdílnou metodiku pro výpočet výše náhrady za majetkovou újmu. Důležité také je, abyste nebyli podpojištěni nebo přepojištěni. V prvním případě vám budou scházet peníze pro plnou náhradu vzniklé škody, ve druhém případě zbytečně přeplácíte pojišťovnu, protože nastavením pojistné částky překračujete maximální limit pojistného plnění. Může se to stát např. tím, že pojistku máte sjednanou na tzv. novou cenu, zatímco pojišťovna vám vyplatí pojistné plnění ve výši tzv. časové ceny, tj. po odečtení opotřebení a jiného poškození majetku.
  • I v tomto případě jste ve výhodě, spolupracujete-li s poradcem, který umí majetkové pojistky správně nastavit a má přehled o produktech všech pojišťoven. U majetkových pojistek je totiž rozumné alespoň jednou za dva roky nebo 3 měsíce před vypršením výpovědní lhůty provést její revizi a zamyslet se, zdali nelze za stejné peníze pořídit výhodnější produkt.
     

Pojištění domácnosti

  • Týká se vybavení vaší domácnosti, tedy nábytku, elektroniky, cenností, ale třeba i osobních věcí, jako je oblečení či sportovní potřeby. Obrazně řečeno, když byste do rukou vzali svůj byt a zatřásli jste jím, vše, co z něj vypadne, je předmětem pojištění domácnosti. Není to pravidlem, ale některé pojišťovny dokážou do tohoto pojištění zahrnout i věci uložené ve společných prostorách (například ve sklepě nebo kočárkárně) nebo třeba kolo uzamčené před obchodem.

Pojištění nemovitosti

  • Pojištění vás chrání v případě, že bude poškozena přímo vaše nemovitost – tedy samotná stavba (nikoli její vybavení). Může se týkat rodinných či bytových domů, jednotlivých bytů, rekreačních nemovitostí i dalších objektů jako například garáží, stodol, plotů. U tohoto pojištění je důležitá metodika, kterou pojišťovna používá pro výpočet pojistného plnění. Např. pokud vám vyhoří dům, otázkou je, zdali pojišťovna vypočte náhradu podle ceny cihly, nebo pro výpočet pojistného plnění použije tržní odhad ceny nemovitosti, která je obvyklá ve vaší lokalitě.